WK onderwijsadvies staat voor kennis van en ervaring met de volgende onderwerpen (met altijd een gerichtheid op de versterking van de kwaliteit van het onderwijs) in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs